31.08.2006  |  Region Pojizeří

Čachovice – Struhy

Čachovice jsou jednou z nejstarších obcí na Mladoboleslavsku. První písemná zmínka je již z roku 1088 v soupisu majetku zakládací listiny vyšehradské kapituly. Název je shodný jako u Čakovic u Prahy.

Zakladateli byli lidé příslušní ke kmeni Čechů, Čechovi lidé. Již ve 13. století se v Čachovicích připomíná středověká tvrz. Ještě v roce 1595 se tvrz uvádí jako dřevěná s „dostatkem světnic". Čachovická tvrz se nacházela východně od středu vsi u dnešního čp. 5. Jejím pozůstatkem je nízká ostrožna směřující k východní straně rybníka. V Čachovicích nebyl nikdy kostel, teprve v roce 1936 zde byla vystavěna modlitebna Československé církve husitské - Husův Sbor. Vytváří moderní sakrální dominantu Čachovic.

Struhy se připomínají poprvé v roce 1362. Patrony kostela sv. Petra a Pavla byli v té době bratři Vesel a Boník ze Struh. Název obce byl odvozen od polohy na struhách, malých potůčcích. Ve 14. století ve vsi býval nejen farní kostel, ale i středověká tvrz. Na začátku novověku zde stávala renesanční tvrz, která tvoří dnes základ panského domu či zámečku v tzv. „novém dvoře". Ve Struhách byl i „starý dvůr", patrně místo starší zaniklé tvrze či zemanského dvorce.
Kostel sv. Petra a Pavla ve Struhách příslušel nejdříve ke kostelu ve Všejanech, v roce 1362 se již připomíná jako farní a tím zůstal až do husitských válek. Po třicetileté válce v roce 1650 se uvádí jako vyhořelý a znovu vystavěn byl koncem 17. století. Vnitřní vybavení pochází z 2. poloviny 18. století. Kostel stojí na mírném návrší uprostřed vsi. Kostel je jednolodní, loď je dlouhá 12, široká 6 a vysoká 7,5 metru. Presbytář je o něco nižší a užší, dlouhý je 7,30 metrů. Věž je čtyřhranná, vysoká ke střechové římse téměř 16 metrů. Střecha na věži je jehlancová, zakončená dvouramenným křížem. Kostel byl opravován v roce 1826. Roku 1847 bylo zdivo kostela dvakrát staženo železnými kleštěmi stavitelem Janem Samešem.

Středověká tvrz stávala také v nedaleké Vlkavě. První zmínka o této vsi je pravděpodobně z roku 1046, tj o téměř půlstoletí dříve o Čachovicích. Vlkavská tvrz byla začátkem 17. století přestavěna na renesanční zámek. O století později byl zámek barokně upraven. Při tomto panském sídle byl ještě v 1. polovině 18. století zřízen vrchnostenský pivovar, který v roce 1789 přešel spolu s panstvím do vlastnictví Thurn-Taxisů. Pivovar se postupně rozvíjel, až těsně před I. světovou válkou vyráběl až 14 000 hl piva ročně. Výroba piva ve Vlkavě ustala v roce 1942. Budova pivovaru dnes slouží již k jinému účelu, ale můžeme ji spatřit dodnes. Začátkem 20. století byla mezi Vlkavou a Čachovicemi úzkokolejná trať pro potřeby cukrovaru, jehož vznik je spojen také s panstvím Thurn-Taxisů.


Přečteno 6838x
Komentáře
29.04.2007 14:06 The_R.O.C.K Struhy is the best
12.04.2008 23:49 44-251 pl Struhy the best


Navigace

Anketa

Jaký je Váš názor na principy inkluzivního vzdělávání?
  3 %
  52 %
  45 %
Hlasovalo 20406 lidí.
Česká strana sociálně demokratická

Tiskové zprávy

07.08.2017
TISKOVÉ AVÍZO - vernisáž senátní výstavy Jiřího Lode „Kostely a kaple Českého ráje v akvarelu“
Senátor Jaromír Jermář zahájí v úterý 8. srpna 2017 výstavu výtvarníka Jiřího Lode, Kostely a kaple Českého ráje v akvarelu. Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční v Předsálí Jednacího sálu Senátu Parlamentu České republiky v úterý 8. srpna od 17. hodiny. Vstup z Valdštejnské ulice přes recepci A. Výstava akvarelů Jiřího Lode se koná pod záštitou senátora Jaromíra Jermáře a k vidění bude v prestižních prostorách Senátu do pondělí 21. srpna 2017.
 
03.01.2016
Senátorské kanceláře v regionu
Mladá Boleslav Hrad 1 - Staroměstské náměstí (správní budova Muzea Mladoboleslavska), každé pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00. Turnov, Skálova 71 - budova Muzea Českého ráje, přízemí, každé 1. a 3. úterý v měsíci 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00.
 

Kalendář akcí

23.09.2016
Plán akcí 23. 9. - 7. 10. 2016
Aktuální výběr z programu senátora Jaromíra Jermáře:
 
16.06.2015
Plán akcí 15. 6. - 28. 6. 2015
Aktuální výběr z programu senátora Jaromíra Jermáře:
 

3 nejčtenější

16.09.2006
Krásná vyhlídka
   „Boleslav, Boleslav, překrásné město" zpívá se v lidové písni. K jedné z těchto částí „překrásného města" patří bezesporu, jak již napovídá název, Krásná vyhlídka. Nádherný výhled do parku Štěpánka, na kostel sv. Havla a dále na ostroh nejstarší části města s hradem vznikl novou zástavbou při jedné z nejrušnějších mladoboleslavských ulic v 60. letech minulého století.
 
29.12.2006
Legionářská schůze v senátorské kanceláři
 Jedněmi z prvních návštěvníků regionální senátorské kanceláře, ještě před jejím oficiálním otevřením, byli zástupci Československé obce legionářské - Jednoty Mladá Boleslav. Sešli se zde v odpoledních hodinách pátku 22. prosince na pravidelnou legionářskou schůzi.
 
15.08.2006
Úvodní proslov při odhalení pomníku T. G. Masaryka a E. Beneše
"Přál bych si, aby dnes odhalený pomník nás posiloval v boji proti bezpráví a negativním jevům ve společnosti."