15.08.2006  |  Odborná činnost

Francouzská revoluce 1789

V 70. letech 18. století vrcholila ve Francii krize feudálně absolutistického zřízení. Dochází k rozvoji manufakturní a průmyslové výroby a k úpadku feudálního zemědělství. Pokroky vědy, filozofie i společenské teorie osvícenců, zejména však ideje J. J. Rousseaua a jiných myslitelů byly odrazem krize feudalismu. Hrozil státní bankrot. Nelidské vykořisťování poddaných a nerovnost vystupňovaly nepokoje.

Přečteno 10175xTrvalý odkazKomentáře (2)

15.08.2006  |  Odborná činnost

Mladoboleslaváci na místech bojů našich dobrovolníků ve Francii

Francie 2001

Ve dnech 6. - 13. května připravila ČSOL - Jednota Mladá Boleslav a Klub vojenské historie - Rota Nazdar zájezd do severní Francie na místa spjatá s boji československých dobrovolníků v obou světových válkách. Celkem 25 účastníků zájezdu (většinou mladých lidí) chtělo uctít památku našich krajanů, padlých v severní Francii. Dvanáct mužů si nechalo zhotovit věrné kopie uniforem, v nichž bojovali naši dobrovolníci v Rotě Nazdar ve Francii od roku 1914. Protože čs. dobrovolníci, hlásící se ve Francii do armády v roce 1914, pocházeli většinou z pařížského Sokola (ale i z sociálně demokratického spolku Rovnost), v letošní výpravě měl jeden muž sokolský kroj. Čtyři děvčata a čtyři chlapci s sebou vezli mladoboleslavské lidové kroje. V uniformách a krojích se účastnili celkem 3 akcí. Jak tedy probíhal den po dni.

Přečteno 4787xTrvalý odkazKomentáře (0)
Fotogalerie

15.08.2006  |  Odborná činnost

Československé legie v I. světové válce za vznik samostatného státu

Když po atentátu na rakouského-uherského následníka trůnu Ferdinanda d´Este vypukla I. světová válka, musely do ní narukovat statisíce Čechů a Slováků. Na rozdíl od Němců a Maďarů neodcházely na frontu s nadšením. Češi a Slováci totiž byli nuceni bojovat za rakousko-uherskou monarchii, která nebyla jejich státem. Byli druhořadým národem, jimž Habsburkové upírali mnohá práva. Tomáš Garrigue Masaryk viděl s jakou nechutí odjížděly české pluky na frontu. Rozhodl se odejít do emigrace a snažit se přesvědčit představitele dohodových mocností o nutnosti vzniku samostatného československého státu. Nedlouho po něm odchází do zahraničí i další poslanec Říšské rady ve Vídni Josef Dürich a poté i Masarykův žák Edvard Beneš.

Přečteno 23858xTrvalý odkazKomentáře (3)

15.08.2006  |  Odborná činnost

Bitva u Arrasu - 9. 5. 1915

... jsou 2 hodiny v noci. Na každým z nás je viděti zádumčivost. Každý se věnuje jen svým myšlenkám a nestojí o řeč. Jindy se žertovalo, dnes nic ...

Přečteno 9517xTrvalý odkazKomentáře (1)

15.08.2006  |  Odborná činnost

Loupežník Babinský před 175 lety na Mnichovohradišťsku

Václav Babinský se narodil 20. srpna 1796 na předměstí Litoměřic v rodině nádeníka.

Přečteno 17278xTrvalý odkazKomentáře (4)


15.08.2006  |  Odborná činnost

Rota Nazdar

Jsme vlastenci. Kde kdo může, každý se hlásí k odvodu, aby nás bylo co možná nejvíce.

Přečteno 24168xTrvalý odkazKomentáře (11)

15.08.2006  |  Odborná činnost

Návrat T. G. Masaryka do vlasti

"Nebát se a nekrást" bylo jedno z Masarykových hesel. Masarykovy ideály mají důležité místo v lidské společnosti. I naše současná doba by si je měla připomínat.

Přečteno 4333xTrvalý odkazKomentáře (0)

15.08.2006  |  Odborná činnost

Celá rodina Masarykových ovlivnila naše dějiny.

TGM

 

 

 

Tomáš Garrigue Masaryk byl nepochybně osobností světového významu. Nejvíce si ho vážím za jeho vztah k spravedlnosti a pravdě. Nebál se vzepřít mocným i většině, pokud se domníval, že má pravdu.

 

 

Přečteno 15148xTrvalý odkazKomentáře (1)
Fotogalerie

15.08.2006  |  Odborná činnost

Budou mít Lužičtí Srbové dále své školy?

V posledních měsících mohla naše veřejnost zaznamenat ve sdělovacích prostředcích zprávy o Lužických Srbech a jejich boji za zachování V. třídy s lužickosrbským vyučovacím jazykem v obci Chrosčicy (něm. Crostwitz), západně od Budyšína. O co vlastně v Lužici jde?

Přečteno 3255xTrvalý odkazKomentáře (0)

«« « 1 2 3 4 5 6  » »»

Navigace

Anketa

Jaký je Váš názor na principy inkluzivního vzdělávání?
  3 %
  52 %
  45 %
Hlasovalo 20406 lidí.
Česká strana sociálně demokratická

Tiskové zprávy

07.08.2017
TISKOVÉ AVÍZO - vernisáž senátní výstavy Jiřího Lode „Kostely a kaple Českého ráje v akvarelu“
Senátor Jaromír Jermář zahájí v úterý 8. srpna 2017 výstavu výtvarníka Jiřího Lode, Kostely a kaple Českého ráje v akvarelu. Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční v Předsálí Jednacího sálu Senátu Parlamentu České republiky v úterý 8. srpna od 17. hodiny. Vstup z Valdštejnské ulice přes recepci A. Výstava akvarelů Jiřího Lode se koná pod záštitou senátora Jaromíra Jermáře a k vidění bude v prestižních prostorách Senátu do pondělí 21. srpna 2017.
 
03.01.2016
Senátorské kanceláře v regionu
Mladá Boleslav Hrad 1 - Staroměstské náměstí (správní budova Muzea Mladoboleslavska), každé pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00. Turnov, Skálova 71 - budova Muzea Českého ráje, přízemí, každé 1. a 3. úterý v měsíci 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00.
 

Kalendář akcí

23.09.2016
Plán akcí 23. 9. - 7. 10. 2016
Aktuální výběr z programu senátora Jaromíra Jermáře:
 
16.06.2015
Plán akcí 15. 6. - 28. 6. 2015
Aktuální výběr z programu senátora Jaromíra Jermáře:
 

3 nejčtenější

16.09.2006
Krásná vyhlídka
   „Boleslav, Boleslav, překrásné město" zpívá se v lidové písni. K jedné z těchto částí „překrásného města" patří bezesporu, jak již napovídá název, Krásná vyhlídka. Nádherný výhled do parku Štěpánka, na kostel sv. Havla a dále na ostroh nejstarší části města s hradem vznikl novou zástavbou při jedné z nejrušnějších mladoboleslavských ulic v 60. letech minulého století.
 
29.12.2006
Legionářská schůze v senátorské kanceláři
 Jedněmi z prvních návštěvníků regionální senátorské kanceláře, ještě před jejím oficiálním otevřením, byli zástupci Československé obce legionářské - Jednoty Mladá Boleslav. Sešli se zde v odpoledních hodinách pátku 22. prosince na pravidelnou legionářskou schůzi.
 
15.08.2006
Úvodní proslov při odhalení pomníku T. G. Masaryka a E. Beneše
"Přál bych si, aby dnes odhalený pomník nás posiloval v boji proti bezpráví a negativním jevům ve společnosti."